Boşanma ve Nafaka Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası :

Anlaşmalı davası açlabilmek için taraflar arasında anlaşma olması bu anlaşmayı bir protokolle yazıya dökmeleri gerekir. Anlaşma Protokolünde , iştirak ve yoksulluk nafakası, çocuk varsa velayet, maddi ve manevi tazminat, menkul ve gayrimenkul mallar, patent, marka gibi konularda anlaşmaları gerekir.Anlaşmalı boşanma davasının taraflardan birinin dava açması yeterlidir. Tek celse de sonuçlandırılan bu davalara tarafların hazır bulunmaları yeterlidir.Anlaşmalı boşanmanın kısa süre de tamamlanması taraflar psikolojik olarak yıpratıcı olmamaktadır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası :

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre uzun süren ve taraflar için psikoljik olarak çok yıpratıcı olan bir davadır. Özellikle çocuklu eşlerin boşanma davalarında çocukların mutlaka dava sürecinde psikolojik destek almaları şarttır.

Çekişmeli boşanma davaları, Türk Medeni Kanununda özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak iki farklı başlıkta ele alınmıştır.

Özel Boşanma Nedenleri;

1- ZİNA : T.M.K'nın 161. Maddesinde,

2- HAYATA KAST , PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ :T.M.K'nın 162. Maddesinde,

3- SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME : T.M.K'nın 163. Maddesinde,

4- TERK : T.M.K'nın 164. Maddesinde,

5- AKIL HASTALIĞI  :T.M.K'nın 165. Maddesinde,

 

Genel Boşanma Nedenleri ;

T.M.K.'nın 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ;

Madde 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanma davası;  zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ya da akıl hastalığı sebeplerinden birine dayanılarak açılamıyorsa, ancak tarafların evlilik birliğini devam ettirmeleri de kendilerinden beklenemeyecek durumda ise, boşanmanın genel sebeplere dayanılarak açılması gerekecektir.

Özetle , genel boşanma nedeni olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması sebebi kanun koyucu tarafından madde madde düzenlenmemiş ve herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır.Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hususu hakimin takdirine bırakılmıştır.Bu sebeple hangi davranışların ve olayların evlilik birliğinin temelinden sarsıcı nitelikte olduğunu ancak örnek mahkeme ve yargıtay kararlarının yorumlanması yolu ile tespit etmemiz mümkün olabilecektir.

Yüksek mahkeme Yargıtay'ın , aşağıda  yazılı sebeplerin "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıcı" nitelikte olduğu yönünde kararları mevcuttur.Bu bakımdan aşağıdaki sebepler genel boşanma nedenleri içerisinde örnek olarak sayılabilirler.

– Paranoyakça aşırı kıskanç davranışlarda bulunmak,

– Borçlanarak müflis durumuna düşmek,

– Cinsel yaşamla ilgili sıkıntılar,

– Eşini aile konutundan kovmak

– Sürekli olarak sözlü yada fiili kavga etmek,

– Hastalık durumunda eşiyle ilgilenmemek,

– Eşini tehdit etmek

– Aşırı cimrilik

– Vücut temizliğine özen göstermemek,

– Eşine küçük düşürücü hitaplarda bulunmak yada işyerinde küçük düşürmek

– Vücut yada ağız kokusu,

– Eşinden soğuduğunu söylemek,

– Eşini ailesini kabul etmemek yada kötü davranmak

– Aile ile görüştürmemek,

– Alkol bağımlılığı,

– Fuhuş yapmaya zorlamak yada eş değiştirme teklif etmek,

– Eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak,

– Eşin kayınvalide ve kayınpeder ile aynı evde yaşamaya zorlamak

– Kadının çalışmasına mani olmak,

– Kumar yada bahis oyunları oynamak,

– Facebook yada Twitter gibi sosyal medya sitelerinde çok zaman geçirmek

– Eşini sevmediğini söylemek,

– Başkası ile evleneceğini yada ikinci eş getireceğini söylemek,

– İftira atmak

– Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak

– Sadakatsizlikle suçlamak

Aile hukuku davaları ;

– Anlaşmalı boşanma,

– Çekişmeli boşanma,

– Tanıma ve Tenfiz,

– Maddi ve manevi tazminat,

– Nafaka ve nafakanın artırılması,

– Velayet ve velayetin nezi,

– Çeyiz ve ziynet eşyalarının iadesi,

– Aile konutu şerhi konulması,

– Mal paylaşımı,

– Katılma alacağı,

– Nişan hediyelerin iadesi

– Boşandıktan sonra evlenebilmek için iddet müddetinin kaldırılması gibi davalardır.

Çekişmeli boşanma şartlara göre değişmekle birlikte uzun sürmekte ve taraflar açısından anlaşmalı boşanmaya göre yıpratıcı olmaktadır.

Yutdışında ki mahkemelerden alınan boşanma kararlarının niteliğine göre Türkiye de geçerli olabilmeleri için tanıma ve tenfiz kararının alınması gerekmektedir.

Nafakanın artırılması davası açmak için uygulamaya göre karar tarihinden itibaren bir yıl geçmesi ya da tarafların ekonomik durumunda değişiklik olması gerekmektedir.